sus

Proiecte

Proiecte derulate sau  în curs de derulare la care Asociaţia „Familia 2004” a colaborat/colaboreaza prin parteneriate:

2021-2022

Proiect Centrele Generații – mentori seniori
Parteneri: Fundația Regală Margareta a României și Hochland România
Asociatia „Familia 2004” se alătură rețelei Centrelor Generații. Experiența de succes a colaborării dintre copii și seniori este implementată în anul școlar 2021-2022 în beneficiaul a 20 copii, din proiectul after-school Generații din localitatea Blaj. Seniorii se implică în pregătirea școlară, cluburi educaționale, ateliere vocaționale, sesiuni de consiliere, și sunt modele inspiraționale, contribuind pozitiv la evoluția copiilor și creșterea calității vieții lor.  Colaborarea între cele două categorii de vârstă, schimbul de valori și experiență între acestea, reprezintă o soluție atât pentru prevenirea abandonului școlar a copiilor în situații de risc, cât și o oportunitate de îmbătrânire activă pentru seniori.

Proiect Io mi-s pui de românaș și tradiția nu mi-o las!
Finanțator: Ministerul Tineretului si Sportului, Direcția Județeana de Tineret și Sport Alba
În scrierea acestui proiect am plecat de la ideea că “veşnicia s-a născut la ţară” iar în interiorul omului există o lume plină de surprize şi de miracole, iar inima tinerilor românaşi caută şi aşteaptă cu respect o invitaţie la un miracol. Există pentru fiecare din noi o misiune bine definită şi conturată iar timpul şi lumina inimii fac ca aceasta să fie descoperită şi asumată. Însoţită de pasiune şi conştiinciozitate, ea poate da rezultate uimitoare. Am văzut acest proiect ca pe o evadare către o lume plină de mister şi farmec. Tradiţia şi obiceiurile noastre sunt cea mai mare bogăţie a neamului românesc şi considerăm că prezentul este valoros numai impreună cu trecutul şi astfel îmbinate reprezintă o garanţie pentru viitor. Dorim să sădim în inima beneficiarilor cele mai frumoase sentimente prin participarea la activităţi culturale care să le deschidă noi orizonturi. Urmărind cunoaşterea zonei geografice şi a tradiţilor culturale specifice zonei activităţile se vor desfăşura atât în judeţul nostru cât şi in judeţul Maramureş. Datoria noastră este de a promova respectul şi interesul faţă de tradiţiile și obiceiurile culturale iar atelierele care le vom desfăşura in Blaj, Biia şi Cergau Mare au scopul de a-i sensibiliza pe copii, de a le bucura privirea şi se a-i plimbă in afara spaţiului urbanizat ducându-i pe firul întoarcerii la arta populară. Vizita la Maramureș ne ajută să descoperim cu adevărat tradiția deoarece Maramureșul este unic prin tradiții și obiceiuri ancestrale și ne determină să estompăm granițele dintre trecut și prezent.
        Ne dorim ca încercarea nostră să dea roade şi să aibă succes, reprezentând un proces de optimizare, de suport al potenţialului tinerilor. În ceea ce priveşte rolul social al acestui demers, ne propunem să deschidem noi orizonturi de cunoaştere, o nouă viziune asupra tradiţiei româneşti şi de ce nu o posibilă orientare şcolară şi profesională.
        Dorim să dezvoltăm abilităţile tinerilor, să facilităm relaţia între ei şi cultură şi astfel să atingem obiectivele proiectului şi să dezvoltăm calităţile profesionale ale tinerilor şi astfel sa crească încrederea în sine, în potenţialul şi capacităţile lor.
        Colaborarea cu comunitatea reprezintă un factor deosebit de important în promovarea culturii şi tradiţiei. Ne bazăm pe vasta experienţă a partenerilor nostri care desfăşoară activităţi educaţionale cu copii din mediul rural. Printre activităţile propuse venim cu ideea de a realiza un parteneriat cu Centrul de cultură “Augustin Bena”-Clasa de cusături-ţesături Biia, Școala Gimnazială “Gheorghe Dancu”, Școala Gimnazială ”Aron Cotruș”. Prin intermediul acestui parteneriat dorim să oferim servicii de calitate pentru beneficiarii acestui proiect prin prisma faptului că partenerul are experienţa în păstrarea şi promovarea culturii şi tradiţilor româneşti iar activităţile desfăşurate sunt conexe cu cele pe care dorim să le implementăm în proiect.

2017 - 2018

Proiect After School "Principesa Margareta"
Durata proiectului: iunie 2017-iunie 2018
Partener: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei
Ideea acestui proiect a venit de la constientizarea rolului important pe care il are educatia si scoala in formarea si dezvoltarea viitorilor adulti. Marea majoritate a beneficiariilor acestui proiect se confrunta cu lipsa unui sprijin real in efectuarea temelor pentru acasa. Consideram ca prin acest proiect de tip after school putem sa dam o mana de ajutor acestor copii care provin din familii defavorizare si aflati in situatii de risc. Putem sa contribuim la formarea lui ca adulti prin activitatile pe care dorim sa le inteprindem sa fim un bun liant intre copil si scoala, prevenind astfel abandonul scolar, dezvoltand deprinderile de viata independenta, contribuind la dezvoltarea sociala a acestor elevi. Tot odata proiectul isi propune sa le ofere copiilor o educatie pentru sanatate, care sa le ofere sansa unei vieti organizate.

2013

1. PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU CALITATE IN FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE IN JUDETELE: ALBA, BOTOSANI, IALOMITA - in parteneriat cu CRIPS Bucuresti,Proiect cofinantat de Fondul Social European
 
2. DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE FORMRE SPECIFICE PENTRU CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN SCOPUL IMBUNATATIRII ACCESULUI PE PIATA MUNCII  - în parteneriat cu
Universitatea ,,1 Decembrie 1918,, din Alba Iulia, Proiect cofinantat de Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 In CEST PROIECT aSOCIATIA ,,Familai 2004,, a obtinut Diploma de excelenta pentru interesul manifestat fata de formarea personalului  asociatiei
 
3. RETEA INTEGRATIONALA DE CENTRE EDUCATIONALE-CERCETARE CU CARACTER EXPLORATORIU - in parteneriat cu Filantropia Alba Iulia ,cu scopul identificării cauzelor care genereaza eșecul școlar in Judetele:Alba, Timiș, și Mureș

Mai vechi

 „O masa caldă  la  domiciliu”  - Proiect iniţiat de Asociaţia „Familia 2004” (finanţat prin sponsorizări şi donaţii) Beneficiaza lunar de masa calda la domiciliu sau la cantina CIA masa plătită parţial sau integral de „Familia 2004” funcţie de criteriile stabilite de Adunarea generală unui numar de 5-10 persoane vărstnice.

„Menaj la domiciliu” - Proiect initiat de Asociatia „Familia 2004”  în parteneriat cu Primăria  municipiului Blaj   (finanţat prin donaţii , cotizaţii ,sponsorizări şi contribuţii ale beneficiarilor).

Complex de servicii comunitare pentru persoane vârstnice - Proiect iniţiat de Consiliul Local al Municipiului Blaj, în parteneriat cu CRIPS Bucureşti, DAS Alba, la care Asociaţia „Familia 2004” a  organizat Seminarul de lansare, a contribuit  la organizare formării de voluntari, la organizarea de activităţi  inter-generaţii.

„Reţele comunitare de suport în favoarea persoanelor vârstnice” Proiect iniţiat de CRIPS Bucureşti în parteneriat cu Consiliul local Blaj si Asociatia „Familia 2004”, la care Asociaţia „Familia 2004” mobilizează voluntari, membrii ai asociaţiei, la diferite evenimente precum şi la cursurile de formare a voluntarilor din rândul persoanelor vârstnice..

„Cetateanul in centru- Bune practice de mobilizare comunitara si de promovare a drepturilor omului initiat de CRIPS Bucuresti,in parteneriat cu  Asociatia „Familia 2004” Blaj, la care Asociatia asigura Consiliere juridică şi psihologică- de către tineri  juristi şi psihologi  voluntari, cu care avem încheiate contracte de voluntariat.

Centrul de zi „Prichindelul”  - Programul de interventii prioritare pentru comunitati rrome  initiat de FRDS,Consiliul local al Municipiului Blaj,in parteneraiat cu Grupul de initiativa din comunitatea rroma si Asociatia „Familia 2004”.

Proiectul  „ACTIN” – proiect pilot de cercetare si formare pentru integrarea sociala, activa a tinerilor din sistemul de protectie a copilului, initiat de CRIPS  in parteneriat cu FRDS ,Bucuresti, „Familia 2004” Blaj la care Asociatia contribuie la elaborarea manualului de formare si organizarea Atelierelor cu tinerii.

AtaşamentMărime
Proiect_finalizat_Dialog_Nr.4.pdf1.5 MO
Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" - Blaj