slideshow 1 2 3

APVCD "Familia 2004" Blaj

 Scopurile asociatiei

» Crearea si dezvoltarea de servicii pentru copii, varstnici, tineri cu handicap si alte categorii de persoane in situatii de risc;

» Promovarea pactului şi dialogului familial şi social

» Promovarea voluntariatului şi a solidarităţii sociale

» Respectarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale si a persoanelor  varstnice

» Promovarea valorilor familiei traditionale romanesti.

 Mijloace de realizare

» Parteneriate cu asociaţii neguvernamentale

» Promovarea parteneriatelor public privat

» Sensibilizarea opiniei publice privind  rolul familiei în soluţionarea problemelor acesteia

» Organizarea de activităţi de reintegrare socială a persoanelor vârstnice

» Promovarea informării şi formarea continuă a personalului din domeniul social

Public vizat

» Copii în situaţii de risc

» Personae cu handicap

» Personae vârstnice

» Familiile acestora

Asociatia pentru Persoane Varstnice si Copii in Dificultate "Familia 2004" - Blaj